Scholing

 

OBIZ biedt scholing op maat aan. Veelgevraagde thema's zijn:

 

Communicatie

- interculturele communicatie (verbaal- en non-verbaal)

- vooroordelen (hoe kijken wij in Nederland naar de bi-culturele patiënt en andersom?

- man-vrouw verhoudingen (waarom neemt de man de regie in het gesprek, terwijl de vrouw de patiënt is?)

- familieverhoudingen (hoe ga je om met de grote betrokkenheid van familieleden bij een casus en hoe vind je de juiste contactpersoon en leider onder hen?)

 

Medisch inhoudelijk:

- morfine en sedatie (hoe ga je om met een patiënt die morfine weigert op basis van autonomie, culturele of religieuze waarden?

- slechtnieuwsgesprek (wat doe je als de familie van je patiënt aangeeft dat hij/zij de diagnose niet mag horen? Waarom mag je geen behandelbeperkingen afspreken? Waarom die second opinion?)

- WGBO: (hoe verhoudt je je tot de WGBO ten opzichte van de wens van je patiënt?)

 

Het doel

Door beide domeinen (communicatie en medisch inhoudelijk) te combineren, wordt je bewust waar jouw leerpunten zitten en leer je de patiënt sneller te bereiken. We verlangen naar passende zorg, ofwel: zorg die aansluit bij je patiënt. Ik voeg eraan toe: zorg die bij jou én jouw patiënt aansluit. 

Je zult het wellicht niet geloven, maar alles draait om communicatie in de zorg.

 

Mocht je wat publicaties willen lezen, zie tabblad Bijdragen.