Scholing

 

OBIZ biedt scholing op maat aan. Dat wil zeggen: op basis van de behoefte en vraagstukken wordt de scholing vormgegeven. Naast de theorie (religie/cultuur/modellen) maken oefeningen standaard deel uit van de scholingen. De deelnemer ervaart op deze manier wat er met de theorie bedoeld kan worden. 


Verder bestaat er de basisscholing Interculturele Zorg. Deze scholing bestaat uit de light-versie van 2 bijeenkomsten (totaal 7 uur) of de volledige versie van 3 bijeenkomsten (totaal 11 uur). Afdelingen als de Spoedeisende Hulp of Intensive Care worden de uitgebreide versie aangeraden.

 

De volgende stof wordt behandeld:

Bijeenkomst 1 (3,5 uur): levensbeschouwelijke anamnese: gezamenlijk kijken wij hoe wij naar onze zes levensdomeinen kijken (model Henri Rijksen): ik, jij, tijd, natuur, handelen en pijn & leed.  Als zorgverlener is het namelijk belangrijk dat je een goede verkenning van je eigen levensvisies en daarmee ook je grenzen hebt, voordat je het over de grenzen van de patiënt hebt. Je kunt hiermee beter aansluiting vinden bij de patiënten met een islamitische achtergrond.

Bijeenkomst 2 (3,5 uur): perspectieven binnen Islam omtrent ziekte en sterven, culturele gewoontes en gebruiken en een paar communicatiemodellen van Hall 1966

Bijeenkomst 3 (4 uur): palliatieve sedatie, pijnbestrijding, slechtnieuwsgesprek en staken behandeling met behulp van stappenplan en afsluiting met toetstheater (een helft acteert in een patiënt/familierol en de andere helft is de toetsende kant). Hierbij is er een patiëntbed nodig en natuurlijk wat extra kleding zoals hoofddoek, gewaad etc. Hierbij wordt de visie van Bob Mosher gevolgd: '5 moments of need' en het proces van leren, waarbij bij de vierde laag het beoefenen van de kennis staat. Dat doen wij met de toetstheater/rollenspel. Na een half jaar komen wij voor de 4e keer bij elkaar als opfrismoment en kijken wij terug op de afgelopen periode.