OPLEIDINGSBUREAU INTERCULTURELE ZORG

Breaking news! De E-learning module Interculturele Coronazorg is per 8-12-2020 gelanceerd! Klik op E-learning boven op de pagina om te bestellen! Zie pagina ELO ICZ

Welkom bij OBIZ

In Nederland zien wij vandaag de dag een groeiende vraag naar omgangsnormen met mensen in de zorg met een niet-Westerse achtergrond. Hulpverleners doen hun best, maar merken dat zij niet altijd de juiste aansluiting kunnen vinden bij de zorgvrager, in het bijzonder bij islamitische zorgvrager. OBIZ is opgericht om juist in deze algemene en specifieke zorgvraag te voorzien! 

 

Dat kan op drie manieren:

1. E-Learning modules (wordt 2020 na de zomer gelanceerd)

2. Scholing (beschikbaar)

3. Advies (beschikbaar)

Klik op de subpagina's hierboven voor meer informatie per onderdeel. . 

 

Waarom OBIZ?
De meerwaarde ligt in een aantal feiten:

1. het gegeven dat ik Turkse ouders heb en zelf in Nederland ben geboren (Veghel). Ik ben dus met twee culturen opgegroeid.

2. Ik heb islamitische theologie een geestelijke verzorging aan de VU gestudeerd, wat van grote waarde is in de zorg aan moslimpatiënten/cliënten.

3. In mijn scholing kijk ik vanuit jouw invalshoek naar de ander (niet-Nederlandse) en licht vanuit de ander weer naar jou toe hoe dat overkomt en waar een goede aansluiting in de zorg mogelijk is.

Dit zijn de punten waar OBIZ voor staat.

 

Geestelijke Zorg 1e lijn
Heeft u een (niet-Nederlandse) cliënt die baat zou kunnen hebben bij geestelijke zorg? OBIZ kan u hierin voorzien.
Neem hiervoor contact op via de contactpagina.