Welkom bij OBIZ

In Nederland zien wij vandaag de dag een groeiende vraag naar omgangsnormen met mensen in de zorg met een niet-Nederlandse of biculturele achtergrond. Hulpverleners doen hun best, maar merken dat zij niet altijd de juiste aansluiting kunnen vinden bij de zorgvrager, in het bijzonder bij de islamitische zorgvrager. OBIZ is opgericht om juist in deze algemene en specifieke zorgvraag te voorzien! 

 

Dat kan op drie manieren:

1. E-Learning modules

2. Scholing

3. Advies

Klik op de subpagina's hierboven voor meer informatie per onderdeel. . 

 

Waarom OBIZ?

Mijn doel is om zorgverleners, met name artsen en verpleegkundigen, in vier stappen op te leiden: (1) openheid, (2) kennis, (3) inzicht en (4) verhouding.
Intercultureel houdt in dat ook de Nederlandse cultuur en visie op de zorg wordt meegenomen.

Omdat er veel vraagstukken rondom moslimpatiënten leeft, houd ik mij ook daarmee bezig.

Ik geloof in de kracht van een ieder en probeer gelijkwaardigheid in de zorgverlening te bereiken, waardoor er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen zorgvrager en zorgverlener. Dat is waar OBIZ voor staat.

 

Geestelijke Zorg 1e lijn
Heeft u een cliënt die baat zou kunnen hebben bij geestelijke zorg? OBIZ kan u hierin voorzien.
Neem hiervoor contact op via de contactpagina.